Prosty przewodnik: jak uruchomić usługę Active Directory w Windows Server 2012 R2

Usługi Domenowe Active Directory (AD DS) to baza danych, która przechowuje informacje o użytkownikach, komputerach, grupach, usługach i zasobach. Kontrolery domeny AD DS uwierzytelniają konta użytkowników i komputerów podczas logowania do domeny. Ponieważ  AD DS przechowują informacje na temat wszystkich obiektów w domenie, to wszyscy użytkownicy i komputery muszą łączyć się z kontrolerami domeny AD DS podczas logowaniu za psrednictwem sieci. AD DS jest podstawowym narzędziem, za pomocą którego można zarządzać użytkownikami i komputerami w sieciach.

Dziś pokaże jak wdrożyć usługę Active Directory w firmie Detkomp

Continue reading

Prosty przewodnik: Jak zainstalować Windows Server 2012 R2 na Hyper-V

Na początku musimy stworzyć nowy wirtualny przełącznik po to by podpiąć do niego tworzoną maszynę wirtualną. Wszystkie wirtualne maszyny podpięte do tego wirtualnego switcha będą w tej samej sieci i po nadaniu poprawnych adresów ip będą się wzajemnie widziały.

Na początek otwieram Menedżer funkcji Hyper-V. Hyper-V to wirtualizator typu 1 opracowany przez Microsoft i służący do wirtualizacji serwerów. Używam go do uruchamiania na jednym komputerze kilku systemów operacyjnych i testowania różnych konfiguracji na  „wirtualnych komputerach”.  Ale o tym napiszę więcej innym razem. Mój domowy „serwer” to maszyna z procesorem sześciordzeniowym AMDFX 6100 6 x 3,20 GHz, 24 GB RAM DDR3, 1 dysk SSD na system operacyjny plus 1  SSD 240GB na maszyny wirtualne. Dodatkowo mam jeszcze 2 dyski 1 TB na różne dane, w tym na przechowywanie dodatkowych wirtualnych dysków podpiętych bezpośrednio do maszyn wirtualnych. A więc do dzieła.

Continue reading